Seachem de*Nitrate

Úvod Úprava vodySeachem de*Nitrate

Seachem de*Nitrate

Výrobca: Seachem

Varianty tovaru

    Množstvo Dostupnosť Katalógové číslo Cena
Seachem de*Nitrate 250 ml Skladom 21901 5,20 €
 
Seachem de*Nitrate 500 ml Skladom 21902 9,50 €
 
Seachem de*Nitrate 1000 ml Skladom 21903 17,50 €
 
Seachem de*Nitrate 2000 ml Skladom 21904 30,- €
 

Seachem de*Nitrate

- Odstraňuje dusičnany, dusitany, čpavok a nečistoty

- Vysoko porézny filtračné médium

- Navrhnuté pre anaeróbne baktérie odstraňujúce dusičnany (NO3)

- Nehrozí nebezpečenstvo úniku sírovodíka ako u iných produktov

 
Seach de * Nitrate je bio médium, ktoré je vysoko porézny a svojím tvarom a štruktúrou umožňuje osídlenie anaeróbnymi baktériami, ktoré sú ako jediné schopné odstraňovať dusičnanmi z vody. V prvých niekoľkých milimetroch granulky dochádza ku klasickej biologickej filtráciu ako v Seach Matrixe, kedy sa amoniak, dusitany a ostatné nečistoty premieňajú denitrifikačními baktériami na dusičnany. V stredu granuliek je potom prostredie vhodné pre anaeróbne baktérie, ktoré dusičnany spotrebúvajú a odstraňujú. De * Nitrate síce dokáže v obmedzenom množstve dusičnanmi pohlcovať aj priamo ako zeolity, ale jeho hlavná funkcia je odstraňovanie dusičnanov biologicky pomocou baktérií.

Baktérie dokážu odstraňovať dusičnanmi len pri anaeróbnych podmienkach (bez kyslíka). De * Nitrate vytvára pre baktérie presne tieto podmienky vďaka tvaru a štruktúre materiálu, z ktorého je vyrobený. Na rovnakom princípe fungujú aj živé kamene v moriach.

Aby sa dosiahla prostredie bez kyslíka, musí byť de * Nitrate umiestnený do miesta, kde je prietok vody maximálne 200 litrov za hodinu. Ak by bol prietok väčší, prestali by baktérie likvidovať dusičnany a začali by odstraňovať iba čpavok, dusitany a organické nečistoty rovnako ako Seach Matrix.

Návod:

Umiestnite de * Nitrate do filtra alebo niekam, kde je stály prúd vody. Ten však nesmie prekročiť 200 litrov za hodinu. Ak je prúd väčší, použite radšej Seach Matrix. Pred použitím z neho opláchnite prach. Po niekoľkých dňoch by mal nasledovať pokles množstvo dusičnanov vo vode ideálne až k 4-5 mg / l. Každých 500ml produktu ošetrí 100-200 litrov vody v závislosti od znečistenia vody dusičnanmi. De * Nitrate by malo byť použité aspoň toľko, aby stačil odstraňovať všetky novo vzniknuté dusičnany. Ak sú na začiatku prítomné vysoké koncentrácie dusičnanov, mali by sa najskôr výmenami vody zraziť na 20 mg / l.

 

Často kladené otázky Seach de * Nitrate:

"Ako veľmi dusičnanov de * Nitrate odstráni?"

Ak je štartovací množstvo dusičnanov vo vode okolo 20 mg / l, potom dokáže odporúčaná dávka produktu zraziť dusičnanmi až k 4-5 mg / l a trvalo je tu udržiavať. De * Nitrate funguje na prírodnom princípe, takže sa nikdy nevyčerpá, len môže dôjsť k znižovaniu účinnosti vplyvom upchávaniu pórov v ňom, preto odporúčame kvalitné predfiltráciu.

"Prečo funguje de * Nitrate práve pri prietoku menšom ako 200 litrov za hodinu?"

Je to vďaka baktériám, ktoré žijú v prostredí chudobnom na kyslík. Tieto baktérie dokážu prírodnou cestou konzumovať dusičnanmi. De * Nitrate im svojou štruktúrou dovoľuje sa usídliť v takomto prostredí.

"Inzerujete, že prúd filtrom nemôže byť väčšia ako 200 l / h. Ako mám toho docieliť, keď väčšina filtrov má výkon vyšší? "

Možno ho vložiť do nejakej odbočky vo filtri, vo zvláštnom filtri s priškrteným výkonom pod.

"Mám použiť Seach Matrix alebo de * Nitrate? Obaja by mali predsa odstraňovať dusičnany. "

Matrix je vhodný pre bežné použitie vo filtroch, kde je štandardný prietok vody. Odstraňuje predovšetkým organické látky, čpavok a dusitany. Dusičnany odstraňuje tiež, ale nie v tak veľkom množstve ako de * Nitrate, ktoré sú navrhnuté presne na tento účel.

"Musím niekedy meniť vo filtri de * Nitrate?"

Jedná sa o bio médium, ktoré nie je nutné nikdy meniť, pretože sa nevyčerpá. Ak však pred ním nie je umiestnená kvalitná predfiltrácia, môže sa časom zaniesť, čím by sa jeho účinnosť znižovala. Odporúčame preto pred neho umiestniť napr. Molitan.