Azotan NO3 test Rataj

Azotan NO3 test Rataj

Test na stanovenie dusičnanov (NO3) v akvárijnej vode .

 

Výrobca: Rataj
Kód: 1339
 
Dostupnosť: Skladom
4,50 €
Do košíka

Azotan NO3 test Rataj

Azotan

V množstve do 40 - 50mg / l sú nitráty pre ryby aj akvarijné rastliny neškodné. Ak je však nitrátu viac môžu nastať komplikácie. Preto je nutné urobiť nasledujúce opatrenia:· 1 x týždenne vymeniť asi 1 vody v akváriu· Obmedziť kŕmenie rýb používať dobre stráviteľné rybie kŕmenie, ktoré okrem dusíka obsahuje aj dostatok fosforu a draslíku.Doporučujeme kŕmenie Rataj-Aram, vyrábané z kvalitných morských surovín· Pravidelne odkalovať detritu z dna akvária· Optimalizovať podmienky pre rostliny.Ty svojim rastom výrazne znižujú množstvo nitrátov, ktoré prijímajú ako živiny.


POSTUP STANOVENIA:
1. Do priloženej nádobky pridáme 1 ml skúmanej vody a do 10 ml ju doplníme vodou destilovanou / je  nutné /. Na špičku plastovej naberačky pridáme štipku prášku R, skúmavku zazátkujeme a dôkladne! premiešame jej pretrepaním.
2. Po 5 minútach pridáme 10 kvapiek kolorimetrického roztoku A a premiešame.
3. Po 5 minútach pridáme 10 kvapiek kolorimetrického roztoku B a premiešame.
4. Do 5 minút vznikne fialové sfarbenie. Intenzitu zafarbenia vyhodnotíme podľa priloženej stupnice čím určíme množstvo dusičnanov (NO3-) vo vode


Upozornenie: Ak nám robí porovnanie skúmanej vody s farebnou stupnicou spočiatku problémy, pomôžeme si nasledujúcim spôsobom. Zo štandardu 50mg NO3-/ l odmeriame injekčnou striekačkou do skúmavky 1 ml a doplníme ju do 10 ml vodou destilovanou. Po tej prevedieme vyššie popísaným spôsobom vlastné určenie. Vzniknuté zafarbenie zodpovedá 50 mg NO3-/ l. Porovnaním tohto štandardu s farebnou stupnicou a s ostatnými skúmanými vzorkami nám proces vyhodnotenia značne uľahčí. Použitá metóda stanovuje nitráty vo vode v rozsahu od 0-50 mg / l.


POSTUP VYHODNOTENIA: Skúmavku so sfarbeným roztokom podržte asi 2cm nad prázdnu kružnicou.Privrite jedno oko a druhým sa sústreďte na dno skúmavky.Skúmavku nakláňaním tak, aby farba na jej dne bola rovnomerná a bez odleskov.Týmto spôsobom prikladajte skúmavku postupne k jednotlivým farebným štandardom kým nenájdete farebnú zhodu. Dobré denné svetlo je nutnosťou.


Balenie: Roztok A 20 ml 1x, Roztok B 20 ml 1x, Prášok R 1x, Porovnávací roztok 50mg NO3/8l 1x, Pokusné skúmavka 10ml 1x, Plastová naberačka 1x, Injekčná striekačka 1x, Porovnávací stupnice 1x, Návod na použitie 1x


Hobby test