Substrát - Dno

Dno – substrát

Substrát dna je jedna z kľúčových vecí celej našej záhradky. Slúži ako opora koreňom rastlín, dodáva časť živín, je domovom užitočných baktérií a ovplyvňuje, alebo skôr neovplyvňuje chemizmus vody. Výber farby je podľa vkusu akvaristov.

Do dna odporúčam použiť Tablety do dna. Rozpúšťajú sa veľmi pomaly a tak nehrozí prehnojenie. Treba ích aplikovať  hlavne hlboko ku koreniacim rastlinám, ako sú Echinodory a Kryptokorene atd . Tiež je vhodné použiť ako spodnú vrstvu nejaký výživný substrát.

 

Dnes sa predávajú rôzne špeciálne substráty.

Ja použijvam a odporúčam substrát o zrnitosti 1-4mm.

Ak použijete štrk , skôr ako ho nasypeme do akvária, otestujeme ho v pohári s 8% octom. Ak šumí , tak nedávame do akvária s rastlinami .

Substrátu musí byť dostatok. Celé dno by sa malo zvažovať od zadnej steny, kde bude vrstva asi 10cm, k prednej stene s vrstvou 5 cm.

 

Bude trvať niekoľko týždňov, než sa nám v substráte usadia užitočné baktérie a začnú vykonávať svoju prácu. Ak chceme zábeh akvária urýchliť, pridáme, ak máme tú možnosť, pod nový substrát trochu nepraného substrátu zo starého akvária. Je možné kúpiť aj samotnú násadu baktérií do akvária.

 

Optimálne množstvo substrátu pre vodné rastliny sa pohybuje medzi 5 až 10 cm. Príliš tenká vrstva neumožňuje pre správny vývoj koreňov, príliš silná vrstva prispievajú k tvorbe toxických sírovodíka.  V prípade akvária bez rastlín množstvo substrátu je medzi 1-7 cm.